Regulamin sklepu internetowego Kerpro.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Kerpro S.C Ewa i Marcin Bieleccy, zwanym dalej Kerpro, reprezentowanym przez Pana Marcina Bieleckiego na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, polegającej na sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego nazywanego dalej Sklep on-line.

Właścicielem internetowego sklepu on-line, prowadzonego pod adresem url http://www.kerpro.pl jest firma Kerpro s.c., Ewa i Marcin Bieleccy z siedzibą przy ul. Hanki Czaki 4 m. 27, 01-588 Warszawa, nr NIP 525-258-58-99.

§2

1. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z profilaktyką i ochroną zdrowia.

2. Firma Kerpro zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika niespełniającego wymogów formalnych.

§3

Produkty dostępne w Sklepie on-line mogą być zamawiane przez  przedsiębiorców wyłącznie po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Login i hasło nadaje sam użytkownik. Należy je zapamiętać na potrzeby kolejnych zamówień.

§4

Sklep on-line prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu. Dokonując zakupu produktów w Sklepie on-line, klient zawiera umowę sprzedaży z Kerpro reprezentowanym przez pana Marcina Bieleckiego.

§5

Używając portalu, Użytkownik składa jedynie zamówienie, natomiast płatność następuje przy odbiorze przesyłki lub przy przedpłacie na konto.

§6

Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktu w Sklepie on-line. Kupujący o braku dostępności produktu będzie zawiadamiany drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, sprzedawca poinformuje o braku danego produktu, bądź produktów, zaproponuje zamiennik, późniejszy termin dostawy lub anuluje zamówienie.

§7

1. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu on-line są wyrażone w złotych polskich. Podawane są ceny brutto zawierające podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Koszty pakowania i transportu doliczane są każdorazowo do faktury/ rachunku.

4. Kerpro zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu on-line, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu on-line, wycofywania produktów schodzących z oferty handlowej producentów i importerów z oferty Sklepu on-line, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu on-line bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Wszystkie produkty znajdujące się w dziale 'Wyprzedaż" nie podlegają reklamacji.

6. Zdjęcia produktów przedstawione na stronie internetowej www.kerpro.pl są zdjęciami poglądowymi, otrzymanymi od producentów. Zdjęcia należy traktować jako poglądowe, których celem jest jak najwierniejsze oddanie wyglądu produktu. Ze względu na zmiany po stronie producentów, na które sklep www.kerpro.pl nie ma wpływu, wygląd produktów w rzeczywistości może odbiegać od zamieszczonych zdjęć. W przypadku wątpliwości zaleca się wcześniejszy, przed złożeniem zamówienia, kontakt z obsługą sklepu w celu sprecyzowania różnić, jeśli takowe występują.

§8

1. Prawo odstąpienia od umowy reguluje ustawa o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Klient może odstąpić od umowy, rezygnując ze złożonego zamówienia: poprzez kontakt ze Sprzedawcą Kerpro drogą elektroniczną na adres e-mail info@kerpro.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 354 63 32 tylko w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane – wysłane do Klienta.

3. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a dokonane wpłaty ulegają zwrotowi.

4. Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie do 14 dni liczonych od daty dostarczenia produktu, poprzez zwrot produktu w stanie niezmienionym na adres biura handlowego Kerpro, ul. Żeromskiego 77, lok. U1, 01-882 Warszawa. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w takim przypadku Kupujący. Nie podlegają zwrotowi produkty wymienione enumeratywnie w §9 pkt 1

§9

1. Sprzęt podologiczny na zamówienie klienta (katalog zamknięty)

a) Fotele podologiczne
b) Szafki podologiczne
c) Krzesełka podologiczne
d) Frezarki podologiczne
e) Lampy podologiczne

f) oraz wszystkie produkty medyczne.

2. Firma Kerpro na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku nie przyjmuje zwrotów urządzeń wymienionych enumeratywnie w §9 pkt.1 wyprodukowanych i zamówionych na indywidualne zamówienie klienta.

3. Koszt transportu foteli podologicznych i szafek podologicznych są wyceniane indywidualnie w zależności od lokalizcji i kursu EURO.

§10

1. Produkty i sprzęt podologiczny i ortopodologiczny nie wchodzący w zakres produktów podlegających systemowi rabatowemu:

a. szafki podologiczne
b. krzesełka podologiczne
c. frezarki podologiczne
d. lampy podologiczne
e. myjki ultradźwiękowe
f. kuferki mobilne
g. zestawy startowy frezów Kerpro
h. zestaw frezów dla diabetyków Kerpro
i. zestaw frezów do manicure Kerpro
j. zestaw narzędzi do klamer ORA
k. zestaw odciążeń I
l. zestaw odciążeń II
m. Serum kolagenowe 5+1
n. Zestaw gabinet komfort
o. Zestaw gabinet Premium
p. Zestaw gabinet Prestiż
q. autoklawy
r. dział ortopodologii
s. dział kursów i szkoleń
t. kapturki ścierne Lukas 50 szt.
u. Inne zastrzeżone przez firmę Kerpro na podstawie przepisów szczegółowych zawartych w §10 pkt 2

2. Firma Kerpro zastrzega sobie możliwość wstrzymania udzielania rabatów na zasadach ogólnych w odniesieniu do wybranych produktów na dowolny okres.

§11

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/ rozbieżności zawartości przesyłki/ pakietu, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego.

2. Każda paczka jest ubezpieczona przez firmę Kerpro w firmie DPD do wartości rzeczywistej paczki.

3. W przypadku odbioru paczki i niestwierdzenia uszkodzenia w obecności kuriera , firma Kerpro przestaje być stroną sporu o odszkodowanie. Klient który odebrał taka przesyłkę ma prawo wystąpić wtedy do firmy DPD z roszczeniem o odszkodowanie za uszkodzenie paczki w transporcie, po wcześniejszym sporządzeniu protokołu szkody oraz wystąpieniem z wnioskiem reklamacyjnym.

4. W przypadku odbioru paczki i nie stwierdzeniu rozbieżności między zamówieniem  a zawartością przesyłki firma Kerpro nie ponosi odpowiedzialności za braki w paczce.

5. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić na adres biura handlowego Kerpro ul. Żeromskiego 77, 01-882 Warszawa, bezwarunkowo dołączając opis stwierdzonych wad oraz rachunek/ fakturę.

§12

1. Wypełnienie formularza rejestracji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i/lub przetwarzaniem podanych danych osobowych przez Kerpro oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Kerpro.

2. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

3. Klient Sklepu on-line ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@kerpro.pl

§13

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy sprzedawcy.

4. Kerpro zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Sklepu on-line. Zmiany będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej Kerpro.pl.