Autoryzowany serwis

Wspieramy Cię na każdym etapie Twojego rozwoju.
Zarówno podczas zakupu najlepszego sprzętu do pracy, jak i w kwestiach jego naprawy.
Dlatego prowadzimy autoryzowany serwis wszystkich sprzętów marki Baehr.

lokalizacja blue

Autoryzowany serwis Baehr
ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

Ikona zakladka Sprawdz czy czas na przeglad

Sprawdź, czy czas na przegląd

Sprawdź, czy czas na przegląd

service-infographic

1. JAK SPRAWDZIĆ, CZY CZAS NA PRZEGLĄD
Twoja frezarka powinna być wysłana na przegląd okresowy po przepracowaniu 900 godzin. Zobacz w filmie poniżej, jak sprawdzić, ile już przepracowałaś (-eś).

2. USTAL SZCZEGÓŁY Z DORADCĄ
Ustal szczegóły z doradcą – zadzwoń do nas 799 356 550 i poznaj wszystkie szczegóły dotyczące przeglądu okresowego. Nasz doradca ustali z Tobą m.in. termin wysyłki czy czas przeglądu, a jeśli będziesz potrzebować wsparcia w zamówienia kuriera, również Ci w tym pomożemy.

Aby czas serwisowania i Twoja przerwa w pracy była możliwie jak najkrótsza, umów się na konkretny dzień wysyłki. Nasz serwisant będzie czekał na Twoją frezarkę i zajmie się nią niezwłocznie po dostarczeniu przez kuriera. Przegląd okresowy trwa zazwyczaj 2 dni robocze, natomiast doliczając do tego czas transportu może potrwać to ok. 4-5 dni.

Doskonale wiemy, że każdy dzień bez frezarki jest problematyczny. Dlatego podczas tego kroku, gdy poznasz już wszystkie szczegóły, będziesz mogła (mógł) zdecydować, czy potrzebujesz frezarki zastępczej.
Koszt wypożyczenia frezarki zastępczej znajdziesz poniżej

Wypożyczenie sprzętu 50 zł/ za 1 dzień
Komplet filtrów i worków 59 zł
Koszt wysyłki do klienta 19 zł
Koszt odbioru od klienta 19 zł

A jeśli nie masz czasu lub możliwości, by samodzielnie wysłać frezarki kurierem, możemy Ci w tym pomóc. Wystarczy, że spakujesz swoją frezarkę do kartonu, a my zamówimy dla Ciebie kuriera, który przyjedzie pod wskazany adres i odbierze Twoją frezarkę (koszt odbioru zostanie doliczony do faktury końcowej).

3. WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE SERWISOWE I WYŚLIJ FREZARKĘ
Wypełnij zgłoszenie serwisowe, które znajdziesz w swoim koncie w zakładce serwis lub kliknij od razu TUTAJ. W zgłoszeniu serwisowym jako typ zlecenia zaznacz „przegląd okresowy”. Zapakuj frezarkę i wyślij na adres:

Kerpro Serwis
ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

Zobacz w filmie poniżej, jak przygotować frezarkę do wysyłki do serwisu.

4. ROZPOCZYNAMY PRZEGLĄD OKRESOWY
Przegląd okresowy – nasz autoryzowany serwisant sprawdzi Twój sprzęt, podczas tego kroku dostaniesz do akceptacji kosztorys – koszt przeglądu okresowego to 380 zł. Pamiętaj, że Twoja akceptacja kosztorysu będzie niezbędna do tego, by nasz serwis rozpoczął prace. Na bieżąco będziemy cię informować o postępujących pracach w statusach dostępnych na Twoim koncie oraz poprzez SMS.
5. TWOJA FREZARKA WRACA DO CIEBIE
Zakończyliśmy przegląd okresowy i wysyłamy do Ciebie frezarkę.
frezarki2

Frezarki podologiczne

Dobrze wiemy, że w podologii, gdy pacjent potrzebuje Twojej fachowej opieki, nie ma miejsca na przestoje. Gdy naprawa Twojej frezarki będzie dłuższa niż 14 dni roboczych, dostaniesz od nas frezarkę zastępczą*.

Pamiętaj, że przed każdym oddaniem frezarki do naszego serwisu należy:

  1. wyczyścić frezarkę
  2. wyciągnąć brudne filtry i worek z pyłem
  3. dokładnie ją zabezpieczyć i zapakować (najlepiej w oryginalny karton)
  4. wypełnić FORMULARZ SERWISOWY
  5. dostarczyć frezarkę do serwisu osobiście lub kurierem.

O przebiegu prac naszego serwisu będziemy Cię informować mailowo.

*Zapoznaj się z Regulaminem serwisu.

Odwiedź nasz blog i przeczytał artykuł o najczęstszych przyczynach awarii frezarek.

 

fotele2

Fotele i krzesełka

W przypadku tak dużego sprzętu jakim są fotele zabiegowe, doskonale zdajemy siebie sprawę, że wysyłka do serwisu jest niemożliwa. Jeżeli zauważysz jakąkolwiek usterkę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Nagraj krótki filmik lub zrób zdjęcie usterki
 2. Zrób wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem seryjnym Twojego fotela
 3. Swoje dane kontaktowe, opis usterki filmik oraz zdjęcie tabliczki (w przypadku foteli) prześlij do nas e-mailem na adres: [email protected]

Po zapoznaniu się z Twoją wiadomością, nasz serwisant skontaktuje się z Tobą i ustali dalsze postępowanie. Jeżeli będzie taka konieczność, przyjedzie do Twojego gabinetu w celu naprawy fotela/ krzesełka.

inne sprzety

Inne sprzęty firmy baehr

Jeżeli zauważyłeś usterkę w jakimkolwiek innym sprzęcie firmy Baehr (np. lampie zabiegowej, myjce ultradźwiękowej), wypełnij FORMULARZ REKLAMACYJNY, a następnie dostarcz sprzęt do serwisu osobiście lub kurierem.

regulamin

regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług serwisowych dla Klienta Kerpro
(dalej „Regulamin”)

Rozdział I
Postanowienia wspólne dla wszystkich usług świadczonych przez Serwis w tym w ramach rękojmi za wady

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Każdy Klient oddając sprzęt do Serwisu lub wypożyczając frezarkę jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Oddając sprzęt do Serwisu lub wypożyczając frezarkę, Klient tym samym akceptuje niniejszy Regulamin. Usługa serwisowa oraz usługa wypożyczenia frezarki świadczone są na podstawie niniejszego Regulaminu, który reguluje prawa i obowiązki stron.
Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
3. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Kerpro Ewa Bielecka Marcin Bielecki sp.k. Usług Serwisowych oraz usługi wypożyczenia Sprzętu.
4. Serwis dotyczy wyłącznie urządzeń marki Baehr oraz Hadewe..
5. Klient zobowiązuje się każdorazowo poinformować Serwis w przypadku zmiany swoich danych osobowych w tym danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej pozwalających na prawidłową realizację świadczonych usług, w tym danych zawartych w Zleceniu serwisowym.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Serwisu w każdym przypadku ograniczona jest do wartości przekazanego do serwisu Sprzętu i nie obejmuje innych szkód ani utraconych korzyści.
7. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania informacji o zmianie na stronie https://kerpro.pl. Do Zleceń serwisowych złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2022r.

§ 2 Definicje

a) Klient: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Klientem w rozumieniu Regulaminu nie jest konsument.
b) Opłata za przegląd wstępny (tzw. diagnostykę): Stała opłata, którą Klient jest zobligowany pokryć za przeprowadzenie przez Serwis diagnostyki oraz dokonania wyceny naprawy.
c) Przegląd wstępny (tzw. diagnostyka): czynność Serwisu dokonywana po otrzymaniu Sprzętu w celu identyfikacji usterek, oszacowania kosztów Usługi Serwisowej oraz w celu przesłania do Klienta wyceny usługi. Za diagnostykę pobierana jest opłata stała.
d) RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
e) Serwis: Kerpro Ewa Bielecka Marcin Bielecki sp.k. z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 77/lok. U1, 01-882 Warszawa, NIP 525-258-58-99 (dalej również jako „Kerpro”). Sprzęt przesyłany do Serwisu należy przesyłać na adres ul. Odlewnicza 4, 03-231 Warszawa.
f) Sprzęt: sprzęt firmy Baehr.
g) Sprzęt Wypożyczany: frezarka, którą Klient może odpłatnie wypożyczyć w ramach usług świadczonych przez Serwis.
h) Tabela opłat: cennik usług i opłat dodatkowych zawarty w Rozdziale VI § 2 Regulaminu.
i) Usługa Serwisowa: to w szczególności przegląd, konserwacja, naprawa usterek, w tym usterek mikrosilników, części sterującej frezarki z odkurzaczem, części sterującej frezarki ze spray’em, innych usterek stwierdzonych podczas przeglądu Sprzętu. Usługa serwisowa może być świadczona w ramach rękojmi za wady, gwarancji lub usługi odpłatnej na zlecenie Klienta. Usługą serwisową nie jest wypożyczanie Sprzętu ani udostępnianie Sprzętu zastępczego.
j) Zlecenie Serwisowe: dokument, który wypełnia Klient definiując problemy z frezarką celem jej przyjęcia przez Serwisu.

Rozdział II
Postanowienia wspólne dla Usług Serwisowych

§ 1 Zlecenie serwisowe

1. Warunkiem przyjęcia Sprzętu do Serwisu jest wypełnienie Zlecenia Serwisowego.
2. Formularz Serwisowy należy wypełnić na stronie internetowej
(https://kerpro.pl/formularz-serwisowy/).
3. W przypadku niewypełnienia przez Klienta Zlecenia Serwisowego nie jest możliwe rozpoczęcie Usług Serwisowych. Jeżeli Zlecenie Serwisowe nie zostanie przekazane przez Klienta do Serwisu w terminie 7 dni od daty odbioru Sprzętu przez Serwis, Sprzęt zostanie odesłany na koszt Klienta na adres, z którego został nadany.
4. Konieczność przekazania Zlecenia Serwisowego do Serwisu dotyczy każdego sprzętu oddawanego do Serwisu.

§ 2 Dostarczenie i odbiór Sprzętu w związku z realizacją usługi Serwisu

1. Sprzęt należy wysyłać na adres Serwisu.
2. Sprzęt można dostarczyć do Serwisu za pośrednictwem kuriera lub osobiście pouprzednim kontakcie z Serwisem i uzgodnieniu terminu dostarczenia.
3. Sprzęt powinien być przesłany we właściwym stanie higienicznym – urządzenie powinno być czyste i bez filtrów, worków itp. W przypadku gdy Klient prześle Sprzęt w stanie higienicznym uniemożliwiającym wykonanie Usługi Serwisu, w tym z workiem lub zestawem filtrów Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami czyszczenia i utylizacji zużytych worków oraz filtrów zgodnie z Tabelą opłat.
4. Sprzęt nie może mieć kabla zasilającego w kartonie. Przed dostarczeniem Sprzętu należy wyjąć wszelkie urządzenia opcjonalne i elementy niebędące integralną częścią Sprzętu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
5. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Sprzętu i wykonania Usługi serwisowej, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie jest marki Baehr oraz Hadewe.
6. Klient powinien wysłać Sprzęt w oryginalnym kartonie przystosowanym do wysyłki Sprzętu. Jeżeli opakowanie, w którym Klient prześle Sprzęt nie jest oryginalnym kartonem, musi on być przystosowany przez Klienta do wysyłki w sposób zapewniający, że Sprzęt nie zostanie uszkodzony podczas transportu. Sprzęt musi być chroniony przed wstrząsami odpowiednim materiałem opakowaniowym i nie może przemieszczać się w opakowaniu zewnętrznym.
7. Jeżeli opakowanie, w którym Klient prześle Sprzęt nie nadaje się do odesłania Sprzętu bowiem zachodzi obawa, że Sprzęt mógłby zostać uszkodzony Serwis zastrzega sobie prawo przepakowania w karton fabryczny i doliczenia z tego tytułu należności zgodnie z Tabelą opłat.
8. Serwis odsyła Sprzęt z kompletem nowych filtrów i torebką na pyły.
9. Sprzęt do Klienta jest odsyłany na adres podany w Zleceniu Serwisowym, chyba że Klient uprzednio poinformował o zmianie danych osobowych w tym danych adresowych.
10. Serwis ma prawo zutylizować Sprzęt w przypadku nieodebrania go w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia o odbiorze jako koszty magazynowania Sprzętu.
11. W przypadku gdy Sprzętem w odniesieniu, do którego Klient korzysta z Usługi Serwisu jest fotel firmy Baehr,serwisant w pierwszej kolejności kontaktuje się z Klientem celem ustalenia czy naprawa związana jest z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady czy stanowi usługę płatną. W przypadku gdy Usługa Serwisu wykonywana jest za wynagrodzeniem wycena usługi przedstawiana jest Klientowi przez serwisanta w miejscu, w którym znajduje się fotel przeznaczony do Serwisu.

§ 3 Warunki serwisu

1. Serwis dokonuje w ramach Usług serwisowych napraw wyłącznie Sprzętu w postaci
frezarek, lamp podologicznych i foteli podologicznych.
2. Sprzęt marki Hadewe nie jest objęty usługą serwisową i każdorazowo jest przesyłany do producenta.
3. Serwis każdorazowo dokonuje diagnostyki sprzętu (przegląd wstępny) celem zidentyfikowania usterek.
4. Standardowy czas wykonania Usługi Serwisowej wynosi do 14 dni roboczych.
5. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, konieczność odesłania Sprzętu do producenta itp.) czas wykonania usługi może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony o dłuższym terminie realizacji Usługi Serwisu.
6. Klient w każdym przypadku może odesłać Sprzęt na własny koszt do producenta w Niemczech na adres Gustav Baehr GmbH Max-Eyth-Str. 39 D-71332 Waiblingen, Niemcy.
7. Klient po otrzymaniu frezarki z naprawy jest zobligowany sprawdzić, czy działa ona prawidłowo. Jeżeli w pierwszej godzinie pracy frezarki (zgodnie za zapisami z modułu pamięci frezarki) klient stwierdzi nieprawidłowości w działaniu frezarki może zgłosić ten fakt do Serwisu, który bezpłatnie dokona diagnostyki i usunie stwierdzone nieprawidłowości.

Rozdział III
Postanowienia właściwe dla Usługi Serwisu świadczonej w ramach gwarancji

§ 1 Zasady gwarancji

1. W ramach przysługującej gwarancji Klientowi przysługuje naprawa Sprzętu. W przypadku gdy ten sam Sprzęt podlegał już naprawie trzykrotnej Serwis posiada prawo do odmowy dokonywania kolejnych napraw. W takim wypadku Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami Regulaminu znajdującego się pod adresem https://kerpro.pl/regulamin-sklepu
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie frezarki, lampy podologiczne i fotele podologiczne firmy Baehr zakupione od Kerpro.
3. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury z wyjątkiem lamp model Jupiter, gdzie gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat od daty wystawienia faktury.
4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie faktury. W przypadku korzystania z gwarancji do przesyłki należy dołączyć kopię faktury zakupu.
5. Gwarancja nie przysługuje w przypadku stwierdzenia:
a. Napraw oraz podejmowanych prób napraw przeprowadzanych przez inne
osoby lub podmioty niż Serwis.
b. Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych.
c. Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego
uszkodzenia urządzenia.
d. Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
użytkowania, instalacji, przechowywania lub konserwowania sprzętu.
e. Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych
z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i ich następstw wynikających z naturalnego zużycia, nieprawidłowego czyszczenia lub konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji dotyczących obsługi, konserwacji, przyłączenia, zanieczyszczeń powietrza, niedozwolonych substancji chemicznych, wpływów elektrycznych.
7. Gwarancja nie obejmuje wszelkich części zużywalnych takich jak łożyska kulkowe końcówki roboczej, uchwyt do frezów, łożyska silnika oraz pęknięcia przewodów i węża.
8. Gwarancja nie obejmuje przebarwień tworzyw i lakieru, pęknięć przewodów ani uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub upadku urządzenia.
9. Koszty dostawy Sprzętu do i z Serwisu ponosi Serwis z wyjątkiem foteli, gdzie Usługa Serwisu realizowana jest na miejscu u Klienta.

Rozdział IV
Postanowienia właściwe dla Usług Serwisowych niewykonywanych w ramach rękojmi za wady
ani gwarancji (usługi odpłatne)

§ 1 Zakres usług

Klient może skorzystać z Usług Serwisowych niezwiązanych z realizacją praw z tytułu rękojmi za wady ani gwarancji, tj. w ramach usługi odpłatnej. Klient może skorzystać z Usługi Serwisowej także w przypadku, gdy nie zakupił Sprzętu za pośrednictwem strony internetowej https://kerpro.pl przy czym możliwość taka obejmuje wyłącznie Sprzęt firmy Baehr.

§ 2 Wycena usługi

1. Serwis każdorazowo dokonuje diagnostyki Sprzętu (przegląd wstępny) celem przedstawienia Klientowi wyceny Usługi Serwisu oraz zidentyfikowania usterek. Klient otrzymuje wycenę Usługi Serwisu na podany w Zleceniu Serwisowym adres e-mail.
2. Serwis przystępuje do usługi Serwisu po akceptacji przez Klienta drogą mailową
przesłanej wyceny.
3. Klient zobowiązany jest zaakceptować lub odrzucić wycenę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niepodjęcia jakiejkolwiek czynności przez Klienta w tym terminie uznaje się, że Klient odrzucił wycenę.
4. W przypadku braku akceptacji wyceny Sprzęt zostanie zwrócony na adres podany w Zleceniu Serwisowym, a Klient zostanie obciążony opłatą wyłącznie za realizację usługi diagnostyki i dokonanie przez Serwis wyceny prac (Opłata za przegląd wstępny (tzw. diagnostykę), zgodnie z Tabelą opłat.
5. Serwis każdorazowo pobiera opłatę za przegląd wstępny w kwocie wskazanej w Tabeli opłat tj. w przypadku, gdy Klient nie zaakceptował kosztów naprawy, zaakceptował koszty naprawy lub nie podjął żadnej aktywności.

§ 3 Koszty dostawy Sprzętu

Koszty dostawy Sprzętu z i do Serwisu ponosi Klient z wyjątkiem usługi serwisowej lamp,
gdzie koszty dostarczenia lampy do Serwisu ponosi Serwis. Po realizacji usługi Sprzęt przesyłany jest do Klienta kurierem przesyłką za pobraniem. Kwota, którą Klient wpłaca kurierowi przy odbiorze obejmuje koszty usługi oraz transportu.

Rozdział V
Sprzęt Zastępczy i Sprzęt Wypożyczony

§ 1 Postanowienia wspólne dla Sprzętu Zastępczego i Sprzętu Wypożyczonego

1. Klient wraz z przekazanym Sprzętem Zastępczym lub Sprzętem Wypożyczonym otrzymuje:
a) Oryginalny karton wraz z wypełniaczem do frezarki
b) Frezarkę
c) Kabel zasilający
d) Zestaw do czyszczenia frezarki (zestaw nie zawiera alkoholu)
e) Instrukcje obsługi
2. Przed wysyłką Sprzętu Zastępczego jak i Sprzętu Wypożyczonego Klient otrzymuje drogą mailową instrukcję obsługi, z którą zobowiązany jest się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania Sprzętu Zastępczego lub Wypożyczanego oraz niniejszy Regulamin. Klient wyrażając wolę wypożyczenia Sprzętu lub otrzymania Sprzętu Zastępczego tym samym potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
3. Wypożyczane Sprzęty oraz Sprzęty Zastępcze są sprawne technicznie co Serwis sprawdza każdorazowo przed wysyłką Sprzętu do Klienta. Każdorazowo przed wysłaniem Sprzętu do Klienta wykonywana jest także dokumentacja zdjęciowa Sprzętu.
4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Zastępczego jak i Wypożyczonego w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Zwracany Sprzęt Zastępczy lub Wypożyczony nie może mieć w środku worka oraz filtrów.
5. Klient zarówno w odniesieniu do Sprzętu Zastępczego jak i Wypożyczonego jest zobowiązany do jednoczesnego zwrotu wszystkich elementów, które otrzymał wraz z Sprzętem Zastępczym lub Wypożyczonym od Serwisu, a wymienionych w § 1 ust.1 lit. a)-e). W przypadku braku którejś z przekazanych Klientowi części zostanie on dodatkowo obciążony kosztami zgodnie z opłatami wskazanymi w Tabeli opłat.
6. Po zwróceniu przez Klienta Sprzętu Zastępczego lub Sprzętu Wypożyczonego Serwis dokona jego przeglądu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania Sprzętu, zamierzonego lub przypadkowego zniszczenia jak również usterek wynikających z przesłania Sprzętu w taki sposób, że na skutek nienależytego zabezpieczenia został on uszkodzony podczas transportu Klient zostanie obciążony kosztami naprawy. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa Klient zobowiązany jest pokryć koszty Sprzętu Zastępczego lub Wypożyczonego zgodnie z jego wartością rynkową w chwili, gdy uległ on zniszczeniu.
7. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego lub z workami lub filtrami w środku Klient zostaje obciążony kosztami za czyszczenie zgodnie z kosztami określonymi w Tabeli opłat.
8. W przypadku niezwrócenia Sprzętu wypożyczonego lub zastępczego Klient zobowiązuje się do zwrotu wartości Sprzętu w kwocie wskazane w Tabeli opłat.

§ 2 Sprzęt Zastępczy

1. Serwis w przypadku przesłanych do naprawy frezarek firmy Baehr zakupionych za pośrednictwem strony internetowej https://kerpro.pl zapewnia Klientowi Sprzęt Zastępczy na czas świadczenia Usługi Serwisowej w przypadku, gdy Usługa Serwisowa będzie trwała dłużej niż 14 dni.
2. Sprzęt zastępczy przysługuje Klientowi wyłącznie w okresie obowiązywania gwarancji.
3. Klient może odmówić skorzystania ze Sprzętu Zastępczego.
4. Klient dokonuje zwrotu Sprzętu zastępczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania Sprzętu z Serwisu po wykonaniu Usługi Serwisowej. W przypadku gdy Sprzęt w tym terminie nie zostanie zwrócony, Serwis naliczy odpowiednią opłatę za każdy dzień zwłoki, zgodnie z Tabelą opłat. Klient zobowiązany jest poinformować Serwis o braku możliwości zwrotu przed upływem terminu do jego dokonania.
5. Koszty przesłania Sprzętu zastępczego z i do Serwisu ponosi Serwis.

§ 3 Sprzęt Wypożyczony

1. Klient w ramach świadczonych przez Serwis usług może wypożyczyć Sprzęt w postaci frezarki. Koszty świadczenia takiej usługi określone są w Tabeli opłat. Opłata za wypożyczenie naliczana jest od dnia dostarczenia Sprzętu do Klienta do dnia poprzedzającego ponowne przyjęcie Sprzętu w Serwisie. Termin płatności następuje na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 3 dni.
2. Koszty przesłania Sprzętu wypożyczonego z i do Serwisu ponosi Klient.
3. Klient wskazuje czas na jaki Sprzęt ma być wypożyczony przed dokonaniem wypożyczenia. W przypadku gdy termin wypożyczenia ma być dłuższy niż 14 dni wymagana jest uprzednia zgoda Serwisu.
4. W przypadku woli przedłużenia okresu wypożyczenia Sprzętu ponad okres wskazany w ust. 3 Klient zobowiązany jest przed upływem terminu wypożyczenia skontaktować się z Serwisem i uzgodnić nowy termin na jaki Sprzęt będzie wypożyczony. Przedłużenie okresu wypożyczenia może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Serwisu.
5. W przypadku nieuzgodnienia przez Klienta terminu, w którym Sprzęt będzie zwrócony, zgodnie z postanowieniami ust. 4 Serwis może zażądać natychmiastowego zwrotu Sprzętu.

Rozdział VI
Koszty Usług Serwisowych

§ 1 Zasady uiszczania opłat i ponoszenia kosztów

1. Wszystkie ceny podane w niniejszym Regulaminie, podawane przez Serwis oraz umieszczone w Tabeli opłat są cenami brutto.
2. Rozliczenie usługi następuje na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
3. W każdym przypadku Klient ma prawo zgłoszenia wniosku o wystawienie faktury proforma celem dokonania przedpłaty. W taki przypadku usługa zostanie wykonana po dokonaniu wpłaty zgodnie z wnioskiem Klienta.

§ 2. Tabela opłat

Rodzaj usługi Kiedy Koszt
Usługa serwisu Wyceniana każdorazowo, osobno dla każdej usługi Zgodnie z wyceną Serwisu, odpowiednio do ustalonych usterek
Przegląd przesłanego sprzętu i wycena („opłata za przegląd wstępny tzw. diagnostykę”) pobierana także gdy Klient nie zaakceptował wyceny Zawsze, gdy Klient prześle sprzęt do Serwisu 150 zł
Przepakowanie przesłanego sprzętu do oryginalnego kartonu producenta jeżeli karton, w którym Klient prześle frezarkę nie nadaje się do odesłania Sprzętu bowiem zachodzi obawa, że frezarka mogłaby zostać uszkodzona Gdy klient przesyła sprzęt w nieoryginalnym kartonie, który nie nadaje się do odesłania sprzętu 50 zł
Koszt czyszczenia i utylizacji zużytych worków oraz filtrów Gdy Klient przesyła sprzęt w niewłaściwym stanie higienicznym – urządzenie brudne z zużytymi filtrami i workami wymagającymi utylizacji. 50 zł
Wypożyczenie frezarki lub udostępnienie frezarki zastępczej W przypadku gdy frezarka zostanie zwrócona bez któregoś z elementów lub zostanie on zwrócony w stanie wykraczającym poza normalne zużycie. a) Oryginalny karton wraz z wypełniaczem do frezarki – 49 zł
b) Frezarka koszt 7890 zł
c) Kabel zasilający – 30 zł
d) Zestaw do czyszczenia frezarki – 100 zł
e) Instrukcja obsługi – 10 zł
Wypożyczenie frezarki Koszty wypożyczenia frezarki za wynagrodzeniem w ramach Usługi Serwisu a) wypożyczenie sprzętu: 40 zł /za jeden dzień
b) komplet worków i filtrów: 59 zł
c) koszt wysyłki do klienta: 19 zł brutto
d) koszt odbioru frezarki od klienta: 19 zł brutto
Weryfikacja stanu Sprzętu zwróconego, uprzednio wypożyczonego lub przekazanego jako Sprzęt zastępczy W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania Sprzętu wypożyczonego lub zastępczego po dokonaniu przeglądu po jego zwrocie Zgodnie z wyceną Serwisu, odpowiednio do ustalonych usterek wykraczających poza normalne zużycie
Koszt frezarki jaki Serwis ma prawo naliczyć w przypadku niezwrócenia frezarki wypożyczonej lub zastępczej

W przypadku, gdy:

1. Klient nie zwróci w terminie frezarki wypożyczonej lub zastępczej
2. Klient zwróci frezarkę w stanie wykraczającym poza normalne zużycie, tj. gdy nie nadaje się ona do dalszego użytku ani naprawy

1. Koszty naliczane są według cennika wypożyczenia frezarki podanego w tabeli opłat,

2. Zgodnie z wyceną Serwisu, odpowiednio do ustalonych usterek wykraczających poza normalne zużycie

Rozdział VII
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją usług świadczonych przez Serwis

§ 1 Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) przetwarzanych w ramach usług świadczonych przez Serwis są wspólnicy firmy Kerpro Ewa Bielecka Marcin Bielecki sp.k. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 77/lok. U1, 01-882 Warszawa tj. Marcin Bielecki oraz Ewa Bielecka.
2. W sprawach związanych z RODO i w zakresie realizacji praw na gruncie RODO można kontaktować się na adres siedziby Administratora bądź na adres email: [email protected]
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz związanych z realizacją już zawartej umowy w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu;
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, realizacji obowiązków ustawowych w ramach rękojmi za wady;
c) art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi:
i. konieczność realizacji umowy na usługi świadczone przez Serwis w przypadku, gdy do jej realizacji z ramienia przedsiębiorcy została wyznaczona osoba kontaktowa dedykowana do jej realizacji;
ii. obrona przez roszczeniami prawnymi oraz dochodzenie roszczeń prawnych;
iii. wymiana korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Kerpro, za pomocą adresu e-maila [email protected] lub telefonicznie w zakresie w jakim nie dotyczą przedstawienia oferty, realizacji umowy bądź jej zawarcia.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:
a) Pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską celem wysyłki Sprzętu oraz prowadzenia korespondencji.
b) Bankom – celem rozliczenia Umowy i dokonywania wszelkich innych niezbędnych płatności oraz ich odbierania.
c) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
d) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, IT, podatków, usługi doradcze lub realizacja zleceń serwisowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy prawnej
przetwarzania:
a) W zakresie zawartych umów na realizację usług w ramach Serwisu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. m.in. dane rachunkowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat od
zakończenia roku kalendarzowego w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a w zakresie przedawnienia jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata).
b) W zakresie, gdzie dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO) jednakże nie dłużej niż przez czas wskazany w pkt a) chyba że Administrator uprzednio uzna,
że odpadł cel przetwarzania danych osobowych.
8. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z rękojmi za wady, przepisów w zakresie realizacji zobowiązań publicznoprawnych oraz realizacji zadań objętych prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

do pobrania

Do pobrania

Sprawdź, czy czas na przegląd

service-infographic

 

1. JAK SPRAWDZIĆ, CZY CZAS NA PRZEGLĄD
Twoja frezarka powinna być wysłana na przegląd okresowy po przepracowaniu 900 godzin. Zobacz w filmie poniżej, jak sprawdzić, ile już przepracowałaś (-eś).

2. USTAL SZCZEGÓŁY Z DORADCĄ
Ustal szczegóły z doradcą – zadzwoń do nas 799 356 550 i poznaj wszystkie szczegóły dotyczące przeglądu okresowego. Nasz doradca ustali z Tobą m.in. termin wysyłki czy czas przeglądu, a jeśli będziesz potrzebować wsparcia w zamówienia kuriera, również Ci w tym pomożemy.

Aby czas serwisowania i Twoja przerwa w pracy była możliwie jak najkrótsza, umów się na konkretny dzień wysyłki. Nasz serwisant będzie czekał na Twoją frezarkę i zajmie się nią niezwłocznie po dostarczeniu przez kuriera. Przegląd okresowy trwa zazwyczaj 2 dni robocze, natomiast doliczając do tego czas transportu może potrwać to ok. 4-5 dni.

Doskonale wiemy, że każdy dzień bez frezarki jest problematyczny. Dlatego podczas tego kroku, gdy poznasz już wszystkie szczegóły, będziesz mogła (mógł) zdecydować, czy potrzebujesz frezarki zastępczej.
Koszt wypożyczenia frezarki zastępczej znajdziesz poniżej

Wypożyczenie sprzętu 50 zł/ za 1 dzień
Komplet filtrów i worek 59 zł
Koszt wysyłki do klienta 19 zł
Koszt odbioru od klienta 19 zł

A jeśli nie masz czasu lub możliwości, by samodzielnie wysłać frezarkę kurierem, możemy Ci w tym pomóc. Wystarczy, że spakujesz swoją frezarkę do kartonu, a my zamówimy dla Ciebie kuriera, który przyjedzie pod wskazany adres i odbierze Twoją frezarkę (koszt odbioru zostanie doliczony do faktury końcowej).

3. WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE SERWISOWE I WYŚLIJ FREZARKĘ
Wypełnij zgłoszenie serwisowe, które znajdziesz w swoim koncie w zakładce serwis lub kliknij od razu TUTAJ. W zgłoszeniu serwisowym jako typ zlecenia zaznacz „przegląd okresowy”. Zapakuj frezarkę i wyślij na adres:

Kerpro Serwis
ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

Zobacz w filmie poniżej, jak przygotować frezarkę do wysyłki do serwisu.

4. ROZPOCZYNAMY PRZEGLĄD OKRESOWY
Przegląd okresowy – nasz autoryzowany serwisant sprawdzi Twój sprzęt, podczas tego kroku dostaniesz do akceptacji kosztorys – koszt przeglądu okresowego to 380 zł. Pamiętaj, że Twoja akceptacja kosztorysu będzie niezbędna do tego, by nasz serwis rozpoczął prace. Na bieżąco będziemy cię informować o postępujących pracach w statusach dostępnych na Twoim koncie oraz poprzez SMS.
5. TWOJA FREZARKA WRACA DO CIEBIE
Zakończyliśmy przegląd okresowy i wysyłamy do Ciebie frezarkę.

Dobrze wiemy, że w podologii, gdy pacjent potrzebuje Twojej fachowej opieki, nie ma miejsca na przestoje. Gdy naprawa Twojej frezarki będzie dłuższa niż 14 dni roboczych, dostaniesz od nas frezarkę zastępczą*.

Pamiętaj, że przed każdym oddaniem frezarki do naszego serwisu należy:

  1. wyczyścić frezarkę
  2. wyciągnąć brudne filtry i worek z pyłem
  3. dokładnie ją zabezpieczyć i zapakować (najlepiej w oryginalny karton)
  4. wypełnić FORMULARZ SERWISOWY
  5. dostarczyć frezarkę do serwisu osobiście lub kurierem.

O przebiegu prac naszego serwisu będziemy Cię informować mailowo.

*Zapoznaj się z Regulaminem serwisu.

Odwiedź nasz blog i przeczytał artykuł o najczęstszych przyczynach awarii frezarek.

 

W przypadku tak dużego sprzętu jakim są fotele zabiegowe, doskonale zdajemy siebie sprawę, że wysyłka do serwisu jest niemożliwa. Jeżeli zauważysz jakąkolwiek usterkę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Nagraj krótki filmik lub zrób zdjęcie usterki
 2. Zrób wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem seryjnym Twojego fotela
 3. Swoje dane kontaktowe, opis usterki filmik oraz zdjęcie tabliczki (w przypadku foteli) prześlij do nas e-mailem na adres: [email protected]

Po zapoznaniu się z Twoją wiadomością, nasz serwisant skontaktuje się z Tobą i ustali dalsze postępowanie. Jeżeli będzie taka konieczność, przyjedzie do Twojego gabinetu w celu naprawy fotela/ krzesełka.

Jeżeli zauważyłeś usterkę w jakimkolwiek innym sprzęcie firmy Baehr (np. lampie zabiegowej, myjce ultradźwiękowej), wypełnij FORMULARZ REKLAMACYJNY, a następnie dostarcz sprzęt do serwisu osobiście lub kurierem.

Regulamin świadczenia usług serwisowych dla Klienta Kerpro
(dalej „Regulamin”)

Rozdział I
Postanowienia wspólne dla wszystkich usług świadczonych przez Serwis w tym w ramach rękojmi za wady

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Każdy Klient oddając sprzęt do Serwisu lub wypożyczając frezarkę jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Oddając sprzęt do Serwisu lub wypożyczając frezarkę, Klient tym samym akceptuje niniejszy Regulamin. Usługa serwisowa oraz usługa wypożyczenia frezarki świadczone są na podstawie niniejszego Regulaminu, który reguluje prawa i obowiązki stron.
Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
3. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Kerpro Ewa Bielecka Marcin Bielecki sp.k. Usług Serwisowych oraz usługi wypożyczenia Sprzętu.
4. Serwis dotyczy wyłącznie urządzeń marki Baehr oraz Hadewe..
5. Klient zobowiązuje się każdorazowo poinformować Serwis w przypadku zmiany swoich danych osobowych w tym danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej pozwalających na prawidłową realizację świadczonych usług, w tym danych zawartych w Zleceniu serwisowym.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Serwisu w każdym przypadku ograniczona jest do wartości przekazanego do serwisu Sprzętu i nie obejmuje innych szkód ani utraconych korzyści.
7. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania informacji o zmianie na stronie https://kerpro.pl. Do Zleceń serwisowych złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2022r.

§ 2 Definicje

a) Klient: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Klientem w rozumieniu Regulaminu nie jest konsument.
b) Opłata za przegląd wstępny (tzw. diagnostykę): Stała opłata, którą Klient jest zobligowany pokryć za przeprowadzenie przez Serwis diagnostyki oraz dokonania wyceny naprawy.
c) Przegląd wstępny (tzw. diagnostyka): czynność Serwisu dokonywana po otrzymaniu Sprzętu w celu identyfikacji usterek, oszacowania kosztów Usługi Serwisowej oraz w celu przesłania do Klienta wyceny usługi. Za diagnostykę pobierana jest opłata stała.
d) RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
e) Serwis: Kerpro Ewa Bielecka Marcin Bielecki sp.k. z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 77/lok. U1, 01-882 Warszawa, NIP 525-258-58-99 (dalej również jako „Kerpro”). Sprzęt przesyłany do Serwisu należy przesyłać na adres ul. Odlewnicza 4, 03-231 Warszawa.
f) Sprzęt: sprzęt firmy Baehr.
g) Sprzęt Wypożyczany: frezarka, którą Klient może odpłatnie wypożyczyć w ramach usług świadczonych przez Serwis.
h) Tabela opłat: cennik usług i opłat dodatkowych zawarty w Rozdziale VI § 2 Regulaminu.
i) Usługa Serwisowa: to w szczególności przegląd, konserwacja, naprawa usterek, w tym usterek mikrosilników, części sterującej frezarki z odkurzaczem, części sterującej frezarki ze spray’em, innych usterek stwierdzonych podczas przeglądu Sprzętu. Usługa serwisowa może być świadczona w ramach rękojmi za wady, gwarancji lub usługi odpłatnej na zlecenie Klienta. Usługą serwisową nie jest wypożyczanie Sprzętu ani udostępnianie Sprzętu zastępczego.
j) Zlecenie Serwisowe: dokument, który wypełnia Klient definiując problemy z frezarką celem jej przyjęcia przez Serwisu.

Rozdział II
Postanowienia wspólne dla Usług Serwisowych

§ 1 Zlecenie serwisowe

1. Warunkiem przyjęcia Sprzętu do Serwisu jest wypełnienie Zlecenia Serwisowego.
2. Formularz Serwisowy należy wypełnić na stronie internetowej
(https://kerpro.pl/formularz-serwisowy/).
3. W przypadku niewypełnienia przez Klienta Zlecenia Serwisowego nie jest możliwe rozpoczęcie Usług Serwisowych. Jeżeli Zlecenie Serwisowe nie zostanie przekazane przez Klienta do Serwisu w terminie 7 dni od daty odbioru Sprzętu przez Serwis, Sprzęt zostanie odesłany na koszt Klienta na adres, z którego został nadany.
4. Konieczność przekazania Zlecenia Serwisowego do Serwisu dotyczy każdego sprzętu oddawanego do Serwisu.

§ 2 Dostarczenie i odbiór Sprzętu w związku z realizacją usługi Serwisu

1. Sprzęt należy wysyłać na adres Serwisu.
2. Sprzęt można dostarczyć do Serwisu za pośrednictwem kuriera lub osobiście pouprzednim kontakcie z Serwisem i uzgodnieniu terminu dostarczenia.
3. Sprzęt powinien być przesłany we właściwym stanie higienicznym – urządzenie powinno być czyste i bez filtrów, worków itp. W przypadku gdy Klient prześle Sprzęt w stanie higienicznym uniemożliwiającym wykonanie Usługi Serwisu, w tym z workiem lub zestawem filtrów Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami czyszczenia i utylizacji zużytych worków oraz filtrów zgodnie z Tabelą opłat.
4. Sprzęt nie może mieć kabla zasilającego w kartonie. Przed dostarczeniem Sprzętu należy wyjąć wszelkie urządzenia opcjonalne i elementy niebędące integralną częścią Sprzętu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
5. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Sprzętu i wykonania Usługi serwisowej, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie jest marki Baehr oraz Hadewe.
6. Klient powinien wysłać Sprzęt w oryginalnym kartonie przystosowanym do wysyłki Sprzętu. Jeżeli opakowanie, w którym Klient prześle Sprzęt nie jest oryginalnym kartonem, musi on być przystosowany przez Klienta do wysyłki w sposób zapewniający, że Sprzęt nie zostanie uszkodzony podczas transportu. Sprzęt musi być chroniony przed wstrząsami odpowiednim materiałem opakowaniowym i nie może przemieszczać się w opakowaniu zewnętrznym.
7. Jeżeli opakowanie, w którym Klient prześle Sprzęt nie nadaje się do odesłania Sprzętu bowiem zachodzi obawa, że Sprzęt mógłby zostać uszkodzony Serwis zastrzega sobie prawo przepakowania w karton fabryczny i doliczenia z tego tytułu należności zgodnie z Tabelą opłat.
8. Serwis odsyła Sprzęt z kompletem nowych filtrów i torebką na pyły.
9. Sprzęt do Klienta jest odsyłany na adres podany w Zleceniu Serwisowym, chyba że Klient uprzednio poinformował o zmianie danych osobowych w tym danych adresowych.
10. Serwis ma prawo zutylizować Sprzęt w przypadku nieodebrania go w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia o odbiorze jako koszty magazynowania Sprzętu.
11. W przypadku gdy Sprzętem w odniesieniu, do którego Klient korzysta z Usługi Serwisu jest fotel firmy Baehr,serwisant w pierwszej kolejności kontaktuje się z Klientem celem ustalenia czy naprawa związana jest z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady czy stanowi usługę płatną. W przypadku gdy Usługa Serwisu wykonywana jest za wynagrodzeniem wycena usługi przedstawiana jest Klientowi przez serwisanta w miejscu, w którym znajduje się fotel przeznaczony do Serwisu.

§ 3 Warunki serwisu

1. Serwis dokonuje w ramach Usług serwisowych napraw wyłącznie Sprzętu w postaci
frezarek, lamp podologicznych i foteli podologicznych.
2. Sprzęt marki Hadewe nie jest objęty usługą serwisową i każdorazowo jest przesyłany do producenta.
3. Serwis każdorazowo dokonuje diagnostyki sprzętu (przegląd wstępny) celem zidentyfikowania usterek.
4. Standardowy czas wykonania Usługi Serwisowej wynosi do 14 dni roboczych.
5. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, konieczność odesłania Sprzętu do producenta itp.) czas wykonania usługi może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony o dłuższym terminie realizacji Usługi Serwisu.
6. Klient w każdym przypadku może odesłać Sprzęt na własny koszt do producenta w Niemczech na adres Gustav Baehr GmbH Max-Eyth-Str. 39 D-71332 Waiblingen, Niemcy.
7. Klient po otrzymaniu frezarki z naprawy jest zobligowany sprawdzić, czy działa ona prawidłowo. Jeżeli w pierwszej godzinie pracy frezarki (zgodnie za zapisami z modułu pamięci frezarki) klient stwierdzi nieprawidłowości w działaniu frezarki może zgłosić ten fakt do Serwisu, który bezpłatnie dokona diagnostyki i usunie stwierdzone nieprawidłowości.

Rozdział III
Postanowienia właściwe dla Usługi Serwisu świadczonej w ramach gwarancji

§ 1 Zasady gwarancji

1. W ramach przysługującej gwarancji Klientowi przysługuje naprawa Sprzętu. W przypadku gdy ten sam Sprzęt podlegał już naprawie trzykrotnej Serwis posiada prawo do odmowy dokonywania kolejnych napraw. W takim wypadku Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami Regulaminu znajdującego się pod adresem https://kerpro.pl/regulamin-sklepu
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie frezarki, lampy podologiczne i fotele podologiczne firmy Baehr zakupione od Kerpro.
3. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury z wyjątkiem lamp model Jupiter, gdzie gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat od daty wystawienia faktury.
4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie faktury. W przypadku korzystania z gwarancji do przesyłki należy dołączyć kopię faktury zakupu.
5. Gwarancja nie przysługuje w przypadku stwierdzenia:
a. Napraw oraz podejmowanych prób napraw przeprowadzanych przez inne
osoby lub podmioty niż Serwis.
b. Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych.
c. Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego
uszkodzenia urządzenia.
d. Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
użytkowania, instalacji, przechowywania lub konserwowania sprzętu.
e. Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych
z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i ich następstw wynikających z naturalnego zużycia, nieprawidłowego czyszczenia lub konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji dotyczących obsługi, konserwacji, przyłączenia, zanieczyszczeń powietrza, niedozwolonych substancji chemicznych, wpływów elektrycznych.
7. Gwarancja nie obejmuje wszelkich części zużywalnych takich jak łożyska kulkowe końcówki roboczej, uchwyt do frezów, łożyska silnika oraz pęknięcia przewodów i węża.
8. Gwarancja nie obejmuje przebarwień tworzyw i lakieru, pęknięć przewodów ani uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub upadku urządzenia.
9. Koszty dostawy Sprzętu do i z Serwisu ponosi Serwis z wyjątkiem foteli, gdzie Usługa Serwisu realizowana jest na miejscu u Klienta.

Rozdział IV
Postanowienia właściwe dla Usług Serwisowych niewykonywanych w ramach rękojmi za wady
ani gwarancji (usługi odpłatne)

§ 1 Zakres usług

Klient może skorzystać z Usług Serwisowych niezwiązanych z realizacją praw z tytułu rękojmi za wady ani gwarancji, tj. w ramach usługi odpłatnej. Klient może skorzystać z Usługi Serwisowej także w przypadku, gdy nie zakupił Sprzętu za pośrednictwem strony internetowej https://kerpro.pl przy czym możliwość taka obejmuje wyłącznie Sprzęt firmy Baehr.

§ 2 Wycena usługi

1. Serwis każdorazowo dokonuje diagnostyki Sprzętu (przegląd wstępny) celem przedstawienia Klientowi wyceny Usługi Serwisu oraz zidentyfikowania usterek. Klient otrzymuje wycenę Usługi Serwisu na podany w Zleceniu Serwisowym adres e-mail.
2. Serwis przystępuje do usługi Serwisu po akceptacji przez Klienta drogą mailową
przesłanej wyceny.
3. Klient zobowiązany jest zaakceptować lub odrzucić wycenę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niepodjęcia jakiejkolwiek czynności przez Klienta w tym terminie uznaje się, że Klient odrzucił wycenę.
4. W przypadku braku akceptacji wyceny Sprzęt zostanie zwrócony na adres podany w Zleceniu Serwisowym, a Klient zostanie obciążony opłatą wyłącznie za realizację usługi diagnostyki i dokonanie przez Serwis wyceny prac (Opłata za przegląd wstępny (tzw. diagnostykę), zgodnie z Tabelą opłat.
5. Serwis każdorazowo pobiera opłatę za przegląd wstępny w kwocie wskazanej w Tabeli opłat tj. w przypadku, gdy Klient nie zaakceptował kosztów naprawy, zaakceptował koszty naprawy lub nie podjął żadnej aktywności.

§ 3 Koszty dostawy Sprzętu

Koszty dostawy Sprzętu z i do Serwisu ponosi Klient z wyjątkiem usługi serwisowej lamp,
gdzie koszty dostarczenia lampy do Serwisu ponosi Serwis. Po realizacji usługi Sprzęt przesyłany jest do Klienta kurierem przesyłką za pobraniem. Kwota, którą Klient wpłaca kurierowi przy odbiorze obejmuje koszty usługi oraz transportu.

Rozdział V
Sprzęt Zastępczy i Sprzęt Wypożyczony

§ 1 Postanowienia wspólne dla Sprzętu Zastępczego i Sprzętu Wypożyczonego

1. Klient wraz z przekazanym Sprzętem Zastępczym lub Sprzętem Wypożyczonym otrzymuje:
a) Oryginalny karton wraz z wypełniaczem do frezarki
b) Frezarkę
c) Kabel zasilający
d) Zestaw do czyszczenia frezarki (zestaw nie zawiera alkoholu)
e) Instrukcje obsługi
2. Przed wysyłką Sprzętu Zastępczego jak i Sprzętu Wypożyczonego Klient otrzymuje drogą mailową instrukcję obsługi, z którą zobowiązany jest się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania Sprzętu Zastępczego lub Wypożyczanego oraz niniejszy Regulamin. Klient wyrażając wolę wypożyczenia Sprzętu lub otrzymania Sprzętu Zastępczego tym samym potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
3. Wypożyczane Sprzęty oraz Sprzęty Zastępcze są sprawne technicznie co Serwis sprawdza każdorazowo przed wysyłką Sprzętu do Klienta. Każdorazowo przed wysłaniem Sprzętu do Klienta wykonywana jest także dokumentacja zdjęciowa Sprzętu.
4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Zastępczego jak i Wypożyczonego w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Zwracany Sprzęt Zastępczy lub Wypożyczony nie może mieć w środku worka oraz filtrów.
5. Klient zarówno w odniesieniu do Sprzętu Zastępczego jak i Wypożyczonego jest zobowiązany do jednoczesnego zwrotu wszystkich elementów, które otrzymał wraz z Sprzętem Zastępczym lub Wypożyczonym od Serwisu, a wymienionych w § 1 ust.1 lit. a)-e). W przypadku braku którejś z przekazanych Klientowi części zostanie on dodatkowo obciążony kosztami zgodnie z opłatami wskazanymi w Tabeli opłat.
6. Po zwróceniu przez Klienta Sprzętu Zastępczego lub Sprzętu Wypożyczonego Serwis dokona jego przeglądu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania Sprzętu, zamierzonego lub przypadkowego zniszczenia jak również usterek wynikających z przesłania Sprzętu w taki sposób, że na skutek nienależytego zabezpieczenia został on uszkodzony podczas transportu Klient zostanie obciążony kosztami naprawy. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa Klient zobowiązany jest pokryć koszty Sprzętu Zastępczego lub Wypożyczonego zgodnie z jego wartością rynkową w chwili, gdy uległ on zniszczeniu.
7. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego lub z workami lub filtrami w środku Klient zostaje obciążony kosztami za czyszczenie zgodnie z kosztami określonymi w Tabeli opłat.
8. W przypadku niezwrócenia Sprzętu wypożyczonego lub zastępczego Klient zobowiązuje się do zwrotu wartości Sprzętu w kwocie wskazane w Tabeli opłat.

§ 2 Sprzęt Zastępczy

1. Serwis w przypadku przesłanych do naprawy frezarek firmy Baehr zakupionych za pośrednictwem strony internetowej https://kerpro.pl zapewnia Klientowi Sprzęt Zastępczy na czas świadczenia Usługi Serwisowej w przypadku, gdy Usługa Serwisowa będzie trwała dłużej niż 14 dni.
2. Sprzęt zastępczy przysługuje Klientowi wyłącznie w okresie obowiązywania gwarancji.
3. Klient może odmówić skorzystania ze Sprzętu Zastępczego.
4. Klient dokonuje zwrotu Sprzętu zastępczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania Sprzętu z Serwisu po wykonaniu Usługi Serwisowej. W przypadku gdy Sprzęt w tym terminie nie zostanie zwrócony, Serwis naliczy odpowiednią opłatę za każdy dzień zwłoki, zgodnie z Tabelą opłat. Klient zobowiązany jest poinformować Serwis o braku możliwości zwrotu przed upływem terminu do jego dokonania.
5. Koszty przesłania Sprzętu zastępczego z i do Serwisu ponosi Serwis.

§ 3 Sprzęt Wypożyczony

1. Klient w ramach świadczonych przez Serwis usług może wypożyczyć Sprzęt w postaci frezarki. Koszty świadczenia takiej usługi określone są w Tabeli opłat. Opłata za wypożyczenie naliczana jest od dnia dostarczenia Sprzętu do Klienta do dnia poprzedzającego ponowne przyjęcie Sprzętu w Serwisie. Termin płatności następuje na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 3 dni.
2. Koszty przesłania Sprzętu wypożyczonego z i do Serwisu ponosi Klient.
3. Klient wskazuje czas na jaki Sprzęt ma być wypożyczony przed dokonaniem wypożyczenia. W przypadku gdy termin wypożyczenia ma być dłuższy niż 14 dni wymagana jest uprzednia zgoda Serwisu.
4. W przypadku woli przedłużenia okresu wypożyczenia Sprzętu ponad okres wskazany w ust. 3 Klient zobowiązany jest przed upływem terminu wypożyczenia skontaktować się z Serwisem i uzgodnić nowy termin na jaki Sprzęt będzie wypożyczony. Przedłużenie okresu wypożyczenia może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Serwisu.
5. W przypadku nieuzgodnienia przez Klienta terminu, w którym Sprzęt będzie zwrócony, zgodnie z postanowieniami ust. 4 Serwis może zażądać natychmiastowego zwrotu Sprzętu.

Rozdział VI
Koszty Usług Serwisowych

§ 1 Zasady uiszczania opłat i ponoszenia kosztów

1. Wszystkie ceny podane w niniejszym Regulaminie, podawane przez Serwis oraz umieszczone w Tabeli opłat są cenami brutto.
2. Rozliczenie usługi następuje na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
3. W każdym przypadku Klient ma prawo zgłoszenia wniosku o wystawienie faktury proforma celem dokonania przedpłaty. W taki przypadku usługa zostanie wykonana po dokonaniu wpłaty zgodnie z wnioskiem Klienta.

§ 2. Tabela opłat

Rodzaj usługi Kiedy Koszt
Usługa serwisu Wyceniana każdorazowo, osobno dla każdej usługi Zgodnie z wyceną Serwisu, odpowiednio do ustalonych usterek
Przegląd przesłanego sprzętu i wycena („opłata za przegląd wstępny tzw. diagnostykę”) pobierana także gdy Klient nie zaakceptował wyceny Zawsze, gdy Klient prześle sprzęt do Serwisu 150 zł
Przepakowanie przesłanego sprzętu do oryginalnego kartonu producenta jeżeli karton, w którym Klient prześle frezarkę nie nadaje się do odesłania Sprzętu bowiem zachodzi obawa, że frezarka mogłaby zostać uszkodzona Gdy klient przesyła sprzęt w nieoryginalnym kartonie, który nie nadaje się do odesłania sprzętu 50 zł
Koszt czyszczenia i utylizacji zużytych worków oraz filtrów Gdy Klient przesyła sprzęt w niewłaściwym stanie higienicznym – urządzenie brudne z zużytymi filtrami i workami wymagającymi utylizacji. 50 zł
Wypożyczenie frezarki lub udostępnienie frezarki zastępczej W przypadku gdy frezarka zostanie zwrócona bez któregoś z elementów lub zostanie on zwrócony w stanie wykraczającym poza normalne zużycie. a) Oryginalny karton wraz z wypełniaczem do frezarki – 49 zł
b) Frezarka koszt 7890 zł
c) Kabel zasilający – 30 zł
d) Zestaw do czyszczenia frezarki – 100 zł
e) Instrukcja obsługi – 10 zł
Wypożyczenie frezarki Koszty wypożyczenia frezarki za wynagrodzeniem w ramach Usługi Serwisu a) wypożyczenie sprzętu: 40 zł /za jeden dzień
b) komplet worków i filtrów: 59 zł
c) koszt wysyłki do klienta: 19 zł brutto
d) koszt odbioru frezarki od klienta: 19 zł brutto
Weryfikacja stanu Sprzętu zwróconego, uprzednio wypożyczonego lub przekazanego jako Sprzęt zastępczy W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania Sprzętu wypożyczonego lub zastępczego po dokonaniu przeglądu po jego zwrocie Zgodnie z wyceną Serwisu, odpowiednio do ustalonych usterek wykraczających poza normalne zużycie
Koszt frezarki jaki Serwis ma prawo naliczyć w przypadku niezwrócenia frezarki wypożyczonej lub zastępczej

W przypadku, gdy:

1. Klient nie zwróci w terminie frezarki wypożyczonej lub zastępczej
2. Klient zwróci frezarkę w stanie wykraczającym poza normalne zużycie, tj. gdy nie nadaje się ona do dalszego użytku ani naprawy

1. Koszty naliczane są według cennika wypożyczenia frezarki podanego w tabeli opłat,

2. Zgodnie z wyceną Serwisu, odpowiednio do ustalonych usterek wykraczających poza normalne zużycie

Rozdział VII
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją usług świadczonych przez Serwis

§ 1 Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) przetwarzanych w ramach usług świadczonych przez Serwis są wspólnicy firmy Kerpro Ewa Bielecka Marcin Bielecki sp.k. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 77/lok. U1, 01-882 Warszawa tj. Marcin Bielecki oraz Ewa Bielecka.
2. W sprawach związanych z RODO i w zakresie realizacji praw na gruncie RODO można kontaktować się na adres siedziby Administratora bądź na adres email: [email protected]
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz związanych z realizacją już zawartej umowy w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu;
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, realizacji obowiązków ustawowych w ramach rękojmi za wady;
c) art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi:
i. konieczność realizacji umowy na usługi świadczone przez Serwis w przypadku, gdy do jej realizacji z ramienia przedsiębiorcy została wyznaczona osoba kontaktowa dedykowana do jej realizacji;
ii. obrona przez roszczeniami prawnymi oraz dochodzenie roszczeń prawnych;
iii. wymiana korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Kerpro, za pomocą adresu e-maila [email protected] lub telefonicznie w zakresie w jakim nie dotyczą przedstawienia oferty, realizacji umowy bądź jej zawarcia.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:
a) Pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską celem wysyłki Sprzętu oraz prowadzenia korespondencji.
b) Bankom – celem rozliczenia Umowy i dokonywania wszelkich innych niezbędnych płatności oraz ich odbierania.
c) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
d) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, IT, podatków, usługi doradcze lub realizacja zleceń serwisowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy prawnej
przetwarzania:
a) W zakresie zawartych umów na realizację usług w ramach Serwisu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. m.in. dane rachunkowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat od
zakończenia roku kalendarzowego w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a w zakresie przedawnienia jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata).
b) W zakresie, gdzie dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO) jednakże nie dłużej niż przez czas wskazany w pkt a) chyba że Administrator uprzednio uzna,
że odpadł cel przetwarzania danych osobowych.
8. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z rękojmi za wady, przepisów w zakresie realizacji zobowiązań publicznoprawnych oraz realizacji zadań objętych prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

mail
mail
Twój koszyk0
Twój koszyk jest pusty
Wróć do zakupów