§ 1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) przetwarzanych w ramach strony https://kerpro.pl będą wspólnicy spółki komandytowej Kerpro SP.K. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 77, lok.U1, 01-882 Warszawa tj. Marcin Bielecki oraz Ewa Bielecka;
 2. W sprawach związanych z RODO i w zakresie realizacji praw na gruncie RODO można kontaktować się na adres siedziby Administratora bądź na adres e-mail [email protected]
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym przedstawienia oferty jak również rejestracji i utrzymania Konta Klienta oraz do wykonania już zawartej umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit b w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz realizacja wymogów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
  • art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi:
   • obrona przez roszczeniami prawnymi oraz dochodzenie roszczeń prawnych;
   • wymiana korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu, za pomocą adresu e-maila [email protected] lub telefonicznie w zakresie w jakim nie dotyczą przedstawienia oferty, realizacji umowy bądź jej zawarcia.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:
  • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską celem wysyłki towaru oraz prowadzenia korespondencji;
  • bankom – celem rozliczenia Umowy itp.;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, Policja, itd.);
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, IT, podatków lub usługi doradcze;
 5. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania:
  • W zakresie zawartych Umów na zakup towaru przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. m.in. dane rachunkowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a w zakresie przedawnienia jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata);
  • W zakresie danych przetwarzanych w celu założenia konta, korzystania z niego jak i jego utrzymania przez czas niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności, chyba że Klient wcześniej prześle prośbę o jego likwidację (na adres [email protected]), przy czym wszystkie konta nie aktywne przez 5 lat będą likwidowane automatycznie.
  • W zakresie przetwarzania danych w związku z wysyłką wiadomości newsletter do czasu wyrażenia woli rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną tejże usługi lub zakończenia przez Administratora akcji wysyłki newsletterów.
  • W zakresie, gdzie dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO).
 6. W sytuacjach przewidzianych prawem osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo ich sprostowania;
  • prawo usunięcia danych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 7. Nadto osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania umowy, wypełnienia zobowiązań prawnych oraz realizacji zadań objętych uzasadnionym interesem administratora danych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§ 2 Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodne z przepisami RODO. Przetwarzając dane osobowe Administrator kieruje się następującymi zasadami opisanymi w art. 5 RODO tj.:
  • Zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania.
  • Zasadą ograniczenia celu przetwarzanych i zbieranych danych.
  • Zasadą minimalizacji zbieranych danych do niezbędnego ich zakresu.
  • Zasadą prawidłowości (aktualności) przetwarzanych danych.
  • Zasadą ograniczenia przechowywania danych (retencja danych).
  • Zasadą zachowania integralności danych oraz ich poufności.

§ 3 Pliki cookies

 1. Czym są pliki cookies?
  • Plik cookie, czyli tzw. „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.
  • Pliki cookie pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika, zapewniają efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętują preferencje użytkownika oraz poprawiają ogólny komfort użytkowania strony.
  • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep on-line – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
  • Pojęcie wykorzystywania plików cookies zostało uregulowane przez ustawodawcę w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
 2. Rodzaje plików cookies.
  • Sesyjne: usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki.
  • Stałe: pozostają na urządzeniu użytkownika strony przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Do czego strona internetowa Sklepu Kerpro wykorzystuje pliki cookies?
  • Pliki cookies analityczne: korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej (wydajność sieci) oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. W tym celu tworzone są właśnie zbiorcze statystyki i analizy. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google tj. Google Analytics, Google Maps, Google Search Console
   (więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w zakładce Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245)
  • Pliki cookies marketingowe: wykorzystywane są m.in. w celu dopasowania treści i form reklam. W przypadku tego rodzaju plików cookies korzystamy z rozwiązań i narzędzi: Facebook, Pixel, Google Ads, Google Analytics, Sales Manago, Google Marketing Platform, UTM Parameter Tracking, Zendesk.
  • Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/2407785
  • Najistotniejsze działania w jakich wykorzystujemy informacje zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu on-line służą:
   • identyfikacji użytkowników strony jako zalogowanych w sklepie on-line i pokazywania, że są zalogowani;
   • zapamiętywania wybranych produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   • zapamiętywania danych logowania do sklepu on-line;
   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu on-line;
   • remarketingu, to jest badania cech zachowań odwiedzających stronę sklepu on-line poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe;
   • zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania sklepu.
 4. Zarządzanie plikami cookies.
Twój koszyk0
Twój koszyk jest pusty
Wróć do zakupów