Polityka prywatności

§1

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Kerpro w portalu Kerpro.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi korzystanie z zamówień Sklepu on-line oraz udział w forum dyskusyjnym. Formularz zawiera odpowiednie kategorie w zależności od celów rejestracji. Formularz obejmuje między innymi dane pozwlające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe).

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez Kerpro dane osobowe użytkowników, przetwarzane są w inny sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu Kerpro.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Kerpro zajmująca się administracją bazy.

§2

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, Kerpro zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

§3

Kerpro nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom oraz instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§4

Podobnie jak większość wydawców internetowych, Kerpro zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzysytwane są zarówno w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwiusu, jak również w celech statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Kerpro może zostać zobowiązane do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§5

Realizując podstawową ideę Internetu, Kerpro umieszcza na stronach swojego serwisu pliki, umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Kerpro nie bierze odpowiedzalności za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczoną na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Kerpro w ramach serwisu Kerpro.pl

§6

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu Kerpro.pl wysyłanie uwag możliwe jest na adres: info@kerpro.pl